Informacja

Hurtownia

  Nowe produkty

  Polityka prywatności

   

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 1001sukienek.pl, prowadzony pod www.1001sukienek.pl (dalej zwaną Witryną) przezRe-moda Martyna Kupiec ul. Starowiejska 58/11 , 81-356 Gdynia (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

  Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

   

   

   

   

  Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

  Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

  zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

  Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z

  Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć

  charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia

  przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania

  przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,

  co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

  Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  [Tu należy wskazać w sklepie stosowane pliki oraz cel ich stosowania.]

  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki

  cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów

  doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem

  przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

   

  Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez

  administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje

  zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki

  internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

  Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać

  tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji

  takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon

  został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak

  również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą

  archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu

  użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi

  osobowymi.

  Więcej informacji nt. plików Cookies znajdziesz tutaj: link

   

   

   

  Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

  Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

  Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na

  Witrynie:

  1) nazwisko i imię,

  2) adres zameldowania na pobyt stały,

  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

  4) adres poczty elektronicznej,

  5) numer telefonu.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w

  ramach Witryny.

   

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego

  konta osobistego w Witrynie.

   

   

   

   

  Marketing Sklepu Internetowego

  O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail

  będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów 1001sukienek.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

   

   

   

   

   

   

  Udostępnienie informacji

  W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

  następujących podmiotów:

   

  DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa

  PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 

  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

   

   

  W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym

  zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres kontakt@1001sukienek.pl

  Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

   

   

  Środki techniczne i Państwa obowiązki

  Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

  Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i

  hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom

  nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

   

   

   

   

  W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

  Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

  Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

  Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:

  kontakt@1001sukienek.pl

  Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo

  do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach

  marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@1001sukienek.pl

   

   

   

   

   

   

  Inne strony internetowe

  W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy

  zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi

  w ramach tych stron.

   

   

   

   

   

   

  Pytania i zastrzeżenia

  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane

  pod adresem: kontakt@1001sukienek.pl .